MenuLý do đàn ông không nên lấy vợ sớm

ST    01:05 16/03/0017   

Bướm vàng đậu nhánh mù u; Lấy vợ càng sớm, tiếng ru càng buồn...

Không kết hôn sớm vì hạnh phúc tương lai chính mình.

Không kết hôn sớm vì hạnh phúc tương lai chính mình.

Khoa học chứng minh: Lấy vợ sớm có hại cho sức khỏe.

Khoa học chứng minh: Lấy vợ sớm có hại cho sức khỏe.

Chi phí cưới vợ đắt đỏ.

Chi phí cưới vợ đắt đỏ.

Phận làm đàn ông đã khổ, lấy nhầm vợ lại càng khổ hơn.

Phận làm đàn ông đã khổ, lấy nhầm vợ lại càng khổ hơn.

Tốt mái hại trống.

Tốt mái hại trống.

Lấy vợ càng sớm, tiếng ru càng buồn.

Lấy vợ càng sớm, tiếng ru càng buồn.