MenuQUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ ...

ST    00:00 19/08/0017   

Quan hệ với chủ hộ

Em ô sin ra công an phường đăng ký tạm trú, cảnh sát khu vực phát cho tờ khai. Đến mục "quan hệ với chủ hộ", em ý phân vân lắm. Không biết có nên khai thật hay không? Khai thật thì ngại chết. Cuối cùng em quyết định ghi vào: 3 lần/ tuần.
Anh cảnh sát khu vực đọc xong cười. Em ý bảo:
-Sao, ít quá hả anh?
- Không, quan hệ với chủ hộ là em phải ghi em với chủ hộ quan hệ như thế nào?
- Phải khai đúng hả anh?
- Uh, đúng rồi.
- Vậy chỗ này ngắn quá không viết đủ ạ.
- Có gì mà không đủ. Em cứ ghi ngắn gọn là được.
- Nhưng mà ông chủ cứ thay đổi tư thế liên tục nên em không tả ngắn gọn được ạ!!!